Posts Tagged ‘salut

24
març
09

COMUNICAT MÈDIC

Reunits els membres de l’equip mèdic de la vaga de fam d’en Tomàs Sayes valorem: Que davant la fragilitat en que es troba actualment el pacient, com a conseqüència de 30 dies de vaga de fam, hi ha prou elements com per considerar que l’entorn actual no permet fer un seguiment acurat del seu estat de salut i les previsibles complicacions.

Per tant recomanem: que en Tomàs Sayes sigui traslladat a un centre hospitalari amb la màxima brevetat possible on s’hi pugui fer un diagnòstic del seu estat actual i un seguiment més detallat sobre el seu equilibri metabòlic i altres alteracions viscerals.

L’equip mèdic

Pep Aced Masjoan
Col·legiat núm: 9855

Robert Casamayor Macià
Col·legiat núm: 10789

Josep Maria Sans Escolà
Col·legiat núm: 10393

Bellaterra, 24 de març de 2009

Anuncis
24
març
09

Salut del 30è dia de vaga de fam

sin-titulo-2sin-titulo-1 dscf2404

Pes: 50.3 Kg

Temperatura: 36.4º

Pols: 64 pulsacions/minut

Tensió: 102 (màxima) i 50 (mínima)

Cetonúria: ++ (matí) i ++ (vespre)

23
març
09

Salut del 29è dia de vaga de fam

sin-titulo-2sin-titulo-1 dscf2404

Pes: 51 Kg

Temperatura: 36.7º

Pols: 49 pulsacions/minut

Tensió: 95 (màxima) i 53 (mínima)

Cetonúria: nul·la (matí) i nul·la (vespre)

22
març
09

Salut del 28è dia de vaga de fam

sin-titulo-2sin-titulo-1 dscf2404

Pes: 51.2 Kg

Temperatura: 36.4º

Pols: 43 pulsacions/minut

Tensió: 93 (màxima) i 52 (mínima)

Cetonúria: nul·la (matí)

22
març
09

Salut del 27è dia de vaga de fam

sin-titulo-2sin-titulo-1 dscf2404

Pes: 51.2 Kg

Temperatura: 36º

Pols: 47 pulsacions/minut

Tensió: 94 (màxima) i 57 (mínima)

Cetonúria: nul·la (matí)

20
març
09

Salut del 26è dia de vaga de fam

sin-titulo-2sin-titulo-1 dscf2404

Pes: 51.6 Kg

Temperatura: 36.1º

Pols: 45 pulsacions/minut

Tensió: 85 (màxima) i 44 (mínima)

Cetonúria: nul·la (matí)

19
març
09

Salut del 25è dia de vaga de fam

sin-titulo-2sin-titulo-1 dscf2404

Pes: 51.8 Kg

Temperatura: 36.4º

Pols: 64 pulsacions/minut

Tensió: 95 (màxima) i 61 (mínima)

Cetonúria: nul·la (matí) i nul·la (vespre)
Contacte:

vagadefam@gmail.com
Anuncis